Gyakori kérdések

Mennyi az egyéni vállalkozás könyvelésének havi díja?

Az árbevétel és a számlák mennyiségének függvénye is, de általában 8.000 ft/ hó

Milyen szabályzatokkal kell rendelkeznie egy válalkozásnak?

A cégalapítást követő 90 napon belül a vállalkozás vezetője köteles elkészíteni a vállalkozás szabályzatait és iratmintáit. számviteli politika iratkzelési szabályzat selejtezési szabályzat leltárkészítési szabályzat értékelési szabályzat pénzkezelési szabályzat

Hogyan tudjuk átadni a számlákat?

A könyveléshez az anyagokat átadhatja személyesen, postán, vagy megállapodástól függően mi elmegyünk érte.

Mit tartalmaz a havidíj?

A könyvelésen és a bevallások elkészítésén túl adótanácsadással és személyes konzultációval állunk az ügyfeleink rendelkezésére.

Mikor érhetjük el Ön öket?

Hétfőtől péntekig munkaidőben, ill. előre egyeztetett időpontban délután, este és hétvégén is a partnereink rendelkezésére állunk.

Adócsomag: sok új adókedvezmény jön

2016.11.19.

Klasszikus járulékcsökkentésről nincs szó az őszi adócsomagban, van viszont számos, érdemi új adókedvezmény. Sokkal vonzóbb lesz a kata és a kiva, csak 14 és 27 százalékos eho-kulcsok maradnak, tao-kedvezmény támogatja majd az élőzenét és a startupokba való befektetést, valamint 8 millió forintra nő az alanyi áfamentesség értékhatára.

A könyvelők is üdvözlik az új eljárási formát, miszerint a NAV először konzultál majd a renitens adózóval, lehetőséget nyújtva az önellenőrzésre.

Eho: kétkulcsos lesz a rendszer

A javaslat megszüntetné a kamatjövedelmeket és a TBSZ lekötési hozamát terhelő 6 százalékos egészségügyi hozzájárulás (eho) kötelezettséget, a fizető vendéglátó tevékenységet végzők tételes átalányadóját választó magánszemélyek 20 százalékos eho fizetési kötelezettségével együtt (utóbbit beépíti a javaslat az szja-ba). Így válik kétkulcsossá a rendszer, csak a 14%-os és a 27%-os mérték marad fenn.

Kata, kiva: jelentős könnyítések

A kisadózó vállalkozások tételes adójánál a javaslat 6 millió forintról 12 millió forintra emeli azt a bevételi határt, amelynek túllépése esetén a magánszemély 40 százalékos mértékű adót köteles fizetni. Könyvelés szempontjából kicsit bonyolódik az adónem, hiszen a 8 millió forintos értékhatár túllépése után áfa kötelezetté válik az adóalany. A javaslat ezen túlmenően az adókötelezettség teljesítését egyszerűsíti, így például 24 hónapról 12 hónapra csökken az az időtartam, amelynek elteltével ismét választható az adóalanyiság, ha az adó alanya önként lépett ki a kata hatálya alól. Ezen túl nem minősül főállású kisadózónak a vállalkozó, ha egyidejűleg nevelőszülői jogviszonyban is áll (így elegendő havi 25 ezer forintot katát fizetnie).

A kisvállalati adó (kiva) választhatóságának bevételi korlátja 500 millió forint marad, azonban az adóalanyiság megszűnése csak az 1 milliárd forintos határ meghaladását megelőző nappal esedékes. A kisvállalati adóalanyiság időszakában keletkezett még fel nem használt elhatárolt veszteséget a társasági adó hatálya alá történő átlépést követően, az átlépés időpontjától számított öt adóéven keresztül lehet majd felhasználni.

Adminisztrációs egyszerűsítés szándékával vezetnék be, hogy az újonnan létrejövő vállalkozás az adónem választására vonatkozó bejelentését az állami adóhatósághoz történő bejelentkezéssel egyidejűleg teheti meg.

Áfa: 8 millióra nő az alanyi mentesség értékhatára

Általános forgalmi adóban a KATA választására jogosító bevételi értékhatár emelésére is tekintettel az alanyi adómentesség értékhatára 6 millió forintról 8 millió forintra emelkedik.

A javaslat átmeneti szabályként rendezi, hogy a 2016-os évben a 6 millió forintos árbevételt meghaladó, de a 8 milliós árbevételt meg nem haladó adóalanyok is élhessenek az alanyi adómentesség választásának lehetőségével. Továbbá arról is rendelkezik, hogy amennyiben az alanyi adómentesség értékhatárát valaki a megelőző 2 évben lépte túl, de a 8 millió forintos értékhatáron belül maradt, az is választhassa az alanyi adómentességet.

Tao: új kedvezmények jönnek

Társasági adóban új jogcímekkel bővül a kedvezmények köre, bevezetik az élőzenei adókedvezményt és az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházások adókedvezményét, emellett egyes meglévő kedvezmények szabályai is kiegészülnek, illetve egyértelművé válnak.

A javaslat szerint az adózó az általa üzemeltetett vendéglátóhelyen megvalósított élőzenei szolgáltatásra tekintettel az általa költségként, ráfordításként elszámolt ellenérték (díj) után adókedvezményt vehet igénybe. Az adókedvezmény mértéke az élőzenei szolgáltatásra tekintettel az adózó által költségként, ráfordításként az adóévben elszámolt ellenérték (díj) általános forgalmi adó nélkül számított összegének legfeljebb 50 százaléka. A javaslat szerint az adózónál az élőzenei szolgáltatás ellenértékére (díjára) tekintettel elszámolt költség, ráfordítás összegének azon része, amellyel az adózó csökkenti a fizetendő adóját, az adóalapnál nem minősül elismert költségnek. A javaslat kimondja, hogy élőzenei szolgáltatás adókedvezménye az adóévben igénybe vett, csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül. Ezzel kapcsolatban kérje könyvelője tanácsát, ugyanis nem minden esetben jár jól a vállalkozó ha igénybe veszi a támogatást.

A javaslat szerint a Tao. törvény adóalap-kedvezménnyel támogatja a regisztrált korai fázisú vállalkozásokba történő befektetést. Ezen adóalap-kedvezmény szerint az adózás előtti eredményt csökkenti a korai fázisú vállalkozásban szerzett részesedés bekerülési értékének a részesedés szerzésének adóévében alkalmazott adókulcs mértékéhez igazított hányada a részesedés szerzésének adóévében és az azt követő három adóévben, de adóévenként legfeljebb 20 millió forinttal. A kedvezményt 4 adóévben egyenlő részletekben lehet érvényesíteni. A kedvezmény igénybevételére az adózó akkor jogosult, ha a szerzést megelőző 3 adóéves időszakon belül sem ő, sem pedig a kapcsolt vállalkozása vagy jogelődje nem volt tagja (részvényese, üzletrész-tulajdonosa) annak a korai fázisú vállalkozásnak, amelyre tekintettel a kedvezményt igénybe veszi.

Szja: további kedvezmény első házasoknak

Az első házasoknak 24 hónapig - gyermekáldás esetén is - járna a havi 5 ezer forintos állami nászajándék. Az első házasoknak járó kedvezmény a családi kedvezménnyel együtt igénybe vehető már az adóelőlegből is.

A javaslat néhány új adómentesség bevezetését indítványozza. Adómentesnek minősülnek majd például a Balassi Bálint ösztöndíjprogram keretében folyósított ösztöndíjak. A 2017-es Úszó, Vízilabda, Műugró, Műúszó és Nyíltvízi Világbajnokság megrendezésével összefüggésben nemzetközi szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítéseként új jogcím biztosítja a rendezvénnyel összefüggésben kifizetett, illetve természetben biztosított ellátások adómentességét.

Art: jön a támogató eljárás

A megbízható adózókra vonatkozóan a módosítással a jövőben az automatikus fizetési könnyítés tekintetében nemcsak részletfizetésre, hanem fizetési halasztásra is lehetőség nyílik, és az értékhatár 500 ezer forintról 1,5 millió forintra történő felemelésével szélesebb kör számára válik kihasználhatóvá a kedvezmény, továbbá megszűnik a kedvezmény lehetőségére történő, negyedévenkénti adóhatósági felhívás intézménye.

A módosítás újraszabályozza az adóhatósági kockázatelemzést és annak kimenetelét. Új elemként jelenik meg a támogató eljárás, amelynek keretében sor kerülhet önellenőrzésre felhívásra, melynek esetköre bővül. Nem csak a vállalkozási tevékenységet nem folytató magánszemélyekre fog kiterjedni, hanem bármely adózó esetében élhet ezzel az adóhatóság. Emellett a támogató eljárás keretében az adóhatóság kapcsolatfelvételt kezdeményezhet az adózóval, melynek célja a feltárt hibák, hiányosságok orvoslása az adóhatóság szakmai támogatásával.

Az étel- ital automaták ún. automata felügyeleti egység (AFE) nélkül még 2017. június 29-ig üzemeltethetőek, és az új Jövedéki adótörvény főbb rendelkezései 2017. április 1-jén lépnek hatályba – áll még az adócsomagban.

vissza

Hozzászólások