Gyakori kérdések

Mennyi az egyéni vállalkozás könyvelésének havi díja?

Az árbevétel és a számlák mennyiségének függvénye is, de általában 8.000 ft/ hó

Milyen szabályzatokkal kell rendelkeznie egy válalkozásnak?

A cégalapítást követő 90 napon belül a vállalkozás vezetője köteles elkészíteni a vállalkozás szabályzatait és iratmintáit. számviteli politika iratkzelési szabályzat selejtezési szabályzat leltárkészítési szabályzat értékelési szabályzat pénzkezelési szabályzat

Hogyan tudjuk átadni a számlákat?

A könyveléshez az anyagokat átadhatja személyesen, postán, vagy megállapodástól függően mi elmegyünk érte.

Mikor érhetjük el Ön öket?

Hétfőtől péntekig munkaidőben, ill. előre egyeztetett időpontban délután, este és hétvégén is a partnereink rendelkezésére állunk.

Mit tartalmaz a havidíj?

A könyvelésen és a bevallások elkészítésén túl adótanácsadással és személyes konzultációval állunk az ügyfeleink rendelkezésére.

2017.évi változások újból

2017.01.26.

HIPA,SZJA, adó 1%, adómentes lakáscélú támogatás

1.Helyi iparűzési adóbevallás elektronikusan

2017. évi forradalmi újítás, hogy most már az ÁNYK rendszerén keresztül is beadható a helyi iparűzési adóbevallás! Kizárólag azon adózók jogosultak az elektronikus bevallásra, akik állandó iparűzési tevékenységet végeznek adott önkormányzat illetékességi területén. További jó hír, hogy amennyiben több önkormányzat felé is kell adóbevallást benyújtani, akkor lehetőség van a HIPA-bevallások egyidejű beküldésére, mivel az Ügyfélkapun biztosított a csoportos küldés.

Továbbra is a helyi adót bevezető önkormányzat az eljáró hatóság, a NAV kizárólag mintegy „postás” szerepet fog betölteni a folyamatban. Ennek megfelelően könyvelés érdemi vizsgálat nélkül továbbítja a hozzá beérkezett HIPA-bevallást a címzett önkormányzat felé. A beküldési jogosultságot nem vizsgálja a NAV, a beküldő adóazonosító jelét és nevét továbbítja az önkormányzatnak, ahol megvizsgálják a jogosultságot. Miskolcon Az ÁNYK-n beküldött bevallásról elfogadó nyugta érkezik a beküldő Ügyfélkapujára. Fontos, hogy a NAV-hoz határidőben benyújtott adóbevallást az önkormányzati adóhatóságnál teljesítettnek kell tekinteni. 

Függetlenül a bevallás beadásának módjától, a helyi iparűzési adót az azt megillető önkormányzat HIPA beszedési bankszámlájára kell átutalni.

2. A 2016.évi SZJA bevallás neve 16SZJA

Ha nem találta a 1653-as nyomtatványt, nem volt vele egyedül. Idén 16SZJA néven tölthető le a NAV honlapjáról a 2016. évre vonatkozó személyi jövedelemadó-bevallás nyomtatványkitöltő programja.

 

4. Adómentes lakáscélú támogatás

Idén is lehetőségük van a munkáltatóknak adómentes lakáscélú támogatással segíteni munkavállalóik lakáshoz jutását. A 2016. nyári törvénymódosítás következtében a releváns szabályok átkerültek az Szja törvény 1. sz. mellékletébe, valamint a felhasználhatóság kiegészült a korszerűsítés, valamint az akadálymentesítés fogalmával, könyvelés melyeket részletesen meghatároz a törvény az 1. sz. melléklet 9.3.4. pontja.

Ezen felül következők szerint módosult a méltányolható lakásigény:

 • 1-2 személy esetében legfeljebb három hálószoba,

 • 3-4 személy esetében legfeljebb négy lakószoba,

 • minden további személy esetén egy szobával nő a lakásigény mérete.

A törvény értelmében nem minősül lakószobának az a lakóhelyiség, melynek hasznos alapterülete nem haladja meg a 8 m2-t. A törvényi meghatározás szerint lakószobának kell tekinteni – a meglévő, kialakult állapotot kivéve – a legfeljebb 30 m2, legalább 2 m széles – ajtó és ablak nélküli – falfelülettel rendelkező miskolcon lakóhelyiséget. A 30 m2-nél nagyobb lakóhelyiséget két szobának kell tekinteni.

Ezen túl meghatározásra kerül az együtt költöző, együtt lakó családtag fogalma:

 • a támogatást igénylő munkavállaló, továbbá jövedelmüktől és életkoruktól függetlenül a munkavállaló,

 • polgári törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozói,

 • házastársának közeli hozzátartozói,

 • élettársa és annak közeli hozzátartozói.

A támogatás a vételár, a teljes építési költség vagy a korszerűsítés, akadálymentesítés költségének 30 százaléka, de több munkáltató esetén is a folyósítás évét megelőző négy évben ilyenként folyósított összegekkel együtt legfeljebb 5 millió forintig terjedő összegben adható adómentesen.

7.Rendelkezés az adó 1+1 százalékáról!

A magánszemélyek idén is jogosultak felajánlani 2016. évi személyi jövedelemadójuk 1 százalékát civil szervezeteknek, valamint további 1 százalékot egy általuk megjelölt egyháznak vagy a Nemzeti Tehetség Programnak. Könyvelés A rendelkezés határideje 2017. május 22.
A rendelkezés benyújtható

 • a 2016. évre vonatkozó szja bevallással egyidejűleg (elektronikusan, postai úton, vagy személyesen a NAV ügyfélszolgálatain);

 • bevallás tervezet esetén annak online javítása során;

 • munkáltatói adómegállapítás esetén 2017. május 10-ig borítékban kell leadni a munkáltatónak (adóazonosító jellel, a miskolcon leragasztás helyén aláírással ellátva a borítékot);

 • a bevallástól elkülönülten, 2017. május 22-ig közvetlenül a NAV-hoz az 16EGYSZA nevű nyomtatványon.

A 2017. május 22. jogvesztő határidő! Utána igazolási kérelem mellett sem menthető ki a késedelem.

A civil kedvezményezettek, valamint az egyházak listája, akik részére a felajánlást megtehetjük, a NAV honlapján érhető el:

 

 

vissza

Hozzászólások