Gyakori kérdések

Mikor érhetjük el Ön öket?

Hétfőtől péntekig munkaidőben, ill. előre egyeztetett időpontban délután, este és hétvégén is a partnereink rendelkezésére állunk.

Mennyi az egyéni vállalkozás könyvelésének havi díja?

Az árbevétel és a számlák mennyiségének függvénye is, de általában 8.000 ft/ hó

Mit tartalmaz a havidíj?

A könyvelésen és a bevallások elkészítésén túl adótanácsadással és személyes konzultációval állunk az ügyfeleink rendelkezésére.

Hogyan tudjuk átadni a számlákat?

A könyveléshez az anyagokat átadhatja személyesen, postán, vagy megállapodástól függően mi elmegyünk érte.

Milyen szabályzatokkal kell rendelkeznie egy válalkozásnak?

A cégalapítást követő 90 napon belül a vállalkozás vezetője köteles elkészíteni a vállalkozás szabályzatait és iratmintáit. számviteli politika iratkzelési szabályzat selejtezési szabályzat leltárkészítési szabályzat értékelési szabályzat pénzkezelési szabályzat

Belföldi összesitő számlajelentés tartalma

2017.01.11.

Újabb adminisztrációs teher növekedés a könyvelőknek, itt a belföldi összesitő számlajelentés új kötelező alkalmazása.

Belföldi összesitő számlajelentés tartalma

Már 2013. óta alkalmazzuk az általános forgalmi adóbevallásban a belföldi összesítő jelentést.

A bevezetésekor (az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény, továbbiakban: Art. alapján) az Áfa alanyoknak azon belföldi ügyletekhez kapcsolódóan kiállított számlákról kellett adatot szolgáltatniuk, amelyekben az áthárított általános forgalmi adó összege a 2 000 000 forintot elérte, vagy meghaladta (Art. 31/B. §). Ezt az értékhatárt 2015-től 1 000 000 forintra csökkentették, amit az Országgyűlés a 2016. június 7-i ülésnapján elfogadott 2016. évi LXVI. törvénnyel, 2017. január 1-jétől tovább csökkentett 100 000 forintra.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget termék beszerzése, szolgáltatás igénybevétele, illetve termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása esetén kiállított számlák vonatkozásában kell alkalmazni. Mind a kiállított, mind a befogadott számlák tekintetében a következő adatokat kell szerepeltetni a xx65M jelű kötegelt nyomtatványban:

  • a terméket értékesítő, szolgáltatást nyújtó általános forgalmiadó-alany, illetve a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő általános forgalmiadó-alany adószámának, csoportos általános forgalmi adóalanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegyét,

  • a számla sorszámát,

  • a teljesítés dátumát,

  • az általános forgalmi adó alapját,

  • az általános forgalmi adó összegét.

Fentiekből is látszik, hogy egyre inkább szükséges a megfelelő könyvelési program, amely ezeket az adatokat a számlák lekönyvelése után azonnal generálja is az áfa bevallásba.

A 2017. január 1-jétől érvényes szabályok alapján tehát már azokat a számlákat is le kell jelenteni, amelyekben az áfa értéke eléri, vagy meghaladja a 100 000 forintot. Szerencsére a termék értékesítése, szolgáltatás nyújtása során kiállított számlák vonatkozásában létezik egy mentesítési lehetőség. „Az általános forgalmi adó alanya külön jogszabályban meghatározott elektronikus módon adatszolgáltatást teljesít az állami adó- és vámhatóság részére azon számlázási funkcióval rendelkező programmal kibocsátott számlák külön jogszabályban meghatározott adattartalmáról, amelyekben egy másik, belföldön nyilvántartásba vett adóalanyra áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

Az adóalany ezen számlákat érintő módosításról vagy érvénytelenítésről is külön jogszabályban meghatározott módon elektronikus adatszolgáltatást teljesít” (Art. 31/B. §. 2a bekezdés). Ez az új szabályozás lényegében az online pénztárgéphez hasonló rálátást fog biztosítani az adóhatóság részére az online számlázóprogramokkal kiállított számlák esetén. Vagyis, ha a vállalkozás olyan számlázóprogrammal állít ki számlát, amely az adóhatósággal online kapcsolatban áll, akkor azok adatai szinte azonnal a NAV rendelkezésére állnak. Így persze feleslegessé válik az adatszolgáltatás az összesítő jelentés vonatkozásában ezekről a számlákról. Természetesen továbbra is lehetőség nyílik nyomdai úton előállított számlatömbből kiállítani a termék értékesítéséről és a szolgáltatás nyújtásáról a számlát, viszont ezekről mindenképp adatot kell szolgáltatni az adóhatóság felé, ha a kibocsátott számlában a másik adóalany felé áthárított általános forgalmi adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

 

A levonható általános forgalmi adót tartalmazó, termék beszerzéséről és szolgáltatás igénybe vételéről szóló, befogadott számlák tekintetében viszont megmarad a kötelező adatszolgáltatás 2017. január 1-jétől, akár nyomdai úton, akár számlázó programmal történt a számla kibocsátása, amennyiben az áthárított adó összege a 100 000 forintot eléri vagy meghaladja.

vissza

Hozzászólások